Sale sập sàn các sản phẩm TR Electronic

Thảo luận trong 'Thiết Bị Nông - Công Nghiệp' bắt đầu bởi chauthienchi2023, 25/11/23.

 1. chauthienchi2023
  Offline

  chauthienchi2023 Active Member

  Bài viết:
  902
  Đã được thích:
  0
  Chúng tôi CHAU THIEN CHI CO.,LTD cung cấp mọi thứ từ bộ mã hóa TR Electronic, cảm biến TR Electronic và công nghệ đo lường TR Electronic đến hệ thống giám sát và điều khiển cũng như hệ thống chiếu sáng máy.
  Bộ mã hóa quay tuyệt đối TR Electronic CEV582M-00003
  TR Electronic CEV582M-00004
  TR Electronic CEV582M-00081
  Cảm biến vòng quay TR Electronic CPV582M-00004
  Encoder TR Electronic CPV582M-00005
  TR Electronic CMV582M-00003
  TR Electronic CMV582M-00004
  Cảm biến TR Electronic CEH582M-00049
  TR Electronic CPH582M-00005 CHAU THIEN CHI -TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic CMS582M-00016
  Bộ mã hóa quay tuyệt đối TR Electronic CEV582M-00286
  TR Electronic CMV582M-00028
  TR Electronic CEV582M-00015
  TR Electronic CEV582M-00032
  TR Electronic CEV582M-00127
  Cảm biến TR Electronic CPH582M-00002
  TR Electronic CMS582M-00004
  TR Electronic CEV582M-10051
  TR Electronic CEV582M-10069 CHAU THIEN CHI -TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Cảm biến vòng quay TR Electronic CEH582M-00073
  TR Electronic CDV582M-00050
  TR Electronic CDH582M-00011
  Bộ mã hóa quay tuyệt đối TR Electronic CDH75M-00019
  TR Electronic CDH75M-00054
  TR Electronic CDH75M-00043
  TR Electronic CDV582M-10049
  TR Electronic CDH582M-10014
  TR Electronic CMV582M-00114
  TR Electronic CEH582M-00152
  TR Electronic CEV582M-00271 CHAU THIEN CHI -TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic CE65M-D-4096/4096-H13BB-M03aR
  TR Electronic CEV65M-10803
  TR Electronic CE65M-N-4096/4096-B06BB-E01HR
  TR Electronic IEV582-00022
  TR Electronic IEV582-00039
  TR Electronic IEV582-00055
  Bộ mã hóa quay lũy tiến TR Electronic IEV582-00071
  TR Electronic IEV582-00088
  TR Electronic IEV582-00104
  TR Electronic IEV582-00121
  TR Electronic IEV582-00138 CTC VIET NAM -TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic IEV582-00154
  TR Electronic IEV582-00174
  TR Electronic IEV582-S-10000-L12RB-R01HR
  TR Electronic IEV582-S-1024-L12RB-E69HR
  TR Electronic IEV582S-150-HTL-C01HR
  Bộ mã hóa quay lũy tiến TR Electronic IEV582-S-256-L12RB-R69HR
  TR Electronic Encoder IEV582-S-4265-L40SB-A03HR
  TR Electronic IEV582-S-8192-L12RB-R69HR
  TR Electronic IEV58S-S-3600-L06BB-E01HR
  TR Electronic IEW58-00034 CTC VIET NAM -TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic IEW582-S-5000-L40SB-A03HR-LRT2X
  Bộ mã hóa rút dây TR Electronic CMW582M-00043
  TR Electronic CMW58M-00064
  TR Electronic CMW582M-00014
  TR Electronic CMW582M-00059
  TR Electronic 210-00006
  TR Electronic 210-00011
  TR Electronic SL3005
  TR Electronic 40-720-003 CTC VIET NAM -TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic SL3020
  TR Electronic 40-720-015
  IEW58*1024 HTL ME5
  Bộ mã hóa rút dây TR Electronic IEW58*4096 HTL ME5
  TR Electronic SL3010
  TR Electronic 40-720-016
  TR Electronic 40-720-020
  TR Electronic SL3015
  TR Electronic 40-720-005
  TR Electronic 40-720-018
  TR Electronic SL3025 CTC VIET NAM -TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic 40-720-007
  TR Electronic 40-720-012
  Bộ mã hóa rút dây TR Electronic SL00
  TR Electronic 40-723-002
  TR Electronic 40-723-003
  Bộ mã hóa tuyến tính TR Electronic 321-00279
  TR Electronic 321-00295
  TR Electronic 321-00312 Cảm biến TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic LE-200 SSI
  TR Electronic BE901 – PB
  Định vị laze TR Electronic BE901 – EPN
  TR Electronic BE901 – SSI
  Bộ truyền động TR Electronic MA 025
  TR Electronic MA 120
  Bộ truyền động TR Electronic MP 200
  TR Electronic MD 300
  Cảm biến TR Electronic LT 21 K 50 P3
  TR Electronic OH 31 K 200 P3-3
  TR Electronic OR 31 K 4000 P3-T4
  TR Electronic OT 31 K 1000 P3-3 bộ mã hóa vòng quay Viet Nam - CTC CO.,LTD - TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic LH 41 M 350 G4L-T4
  TR Electronic LTV 51 M 200 P3K-IBS
  Cảm biến TR Electronic LHT 81 M 400 G6L-IBS
  TR Electronic OES 18 FK 10000 N3
  TR Electronic OR 18-1 FK 5700 N3
  TR Electronic OR 18-1 M 3000 N4-4
  TR Electronic OT 18 FKR 600 N3-B4
  TR Electronic OT 18 FMR 600 N3-B4
  TR Electronic OTV 4.0 V 50 P1K
  Cảm biến TR Electronic OEPQ 12 M 20000 G1L-5M
  TR Electronic OEVP 50 M 50000 G3LK-IBS
  TR Electronic OEV 30 K 6000 P1K-TSSL
  TR Electronic ORV 41 K 2500 P3K-TSL
  Cảm biến vòng quay TR Electronic OTV 50 M 600 P3K-TSSL
  TR Electronic Encoder OSV 12 M 10000-IBSL
  TR Electronic OT 6-18 M 400 P3LK
  TR Electronic ORV 18 M 2000 P2K bộ mã hóa vòng quay Viet Nam - CTC CO.,LTD - TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Cảm biến TR Electronic OT 18 FK 400 P3-B4
  TR Electronic OT 18 FM 800 N3
  TR Electronic OT 18 M 1000 P4-B4
  TR Electronic OSPQ 12 MLFL-5M
  TR Electronic OTV 30 K 600 P2K-TSSL
  Cảm biến vòng quay TR Electronic OTV 12 M 300 N1K-IBSL
  TR Electronic OTV 18 M 600 P4K-IBSL
  TR Electronic ISG-A123/24VDC
  TR Electronic IT-M12VA-5m
  Encoder TR Electronic PA 12 A 003
  TR Electronic SMR 6206 TS J
  TR Electronic LTK-1180-303-519
  TR Electronic OT 18 FK 800 N3
  TR Electronic OT 18 FM 800 N3-B4
  TR Electronic OT 18-1 K 30 P3-B4 Cảm biến mã hóa vòng quay Viet Nam - CTC CO.,LTD - TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic OSPQ 12 MLF-TSSL
  Cảm biến TR Electronic OTV 30 K 600 N1K-TSSL
  TR Electronic CPS 15/1
  Phụ kiện TR Electronic CPS 15/2
  TR Electronic CPS 22/2
  TR Electronic CPS 23/1
  Cảm biến vòng quay TR Electronic CPS 23/2
  Encoder TR Electronic CPS 30/1
  TR Electronic SED 10090 A
  TR Electronic SED 1450 A Cảm biến xung Viet Nam - CTC CO.,LTD - TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic EKN 20/32
  TR Electronic GEL-500-S
  Phụ kiện TR Electronic USB PC Adapter V4
  TR Electronic USB PC Adapter HID V5
  TR Electronic T4U3820
  TR Electronic T4M20
  TR Electronic T4M22
  TR Electronic T4M33
  TR Electronic T3U64
  Phụ kiện TR Electronic T1-S5520
  TR Electronic T2-S5520N
  TR Electronic T1-S3818
  TR Electronic K4-M51 CTC CO.,LTD - TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic Bearing Module 58
  TR Electronic Bearing Module 65
  TR Electronic Bearing Module 100
  TR Electronic Absorber Flange ZB50
  Phụ kiện TR Electronic LED-50-12MD
  TR Electronic LED-64-12MD
  TR Electronic SD60SI0_RGY_N2P
  TR Electronic SD60SIO_RGB_N12
  TR Electronic SD60SIO_RGY_N12
  TR Electronic SD60SLC_RGB_N12 CTC CO.,LTD - TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic CEV65M-10819 TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Cảm biến vòng quay TR Electronic CE65S-J-1024/1-B04BB-E01PS-0.5
  TR Electronic CEV65M-10836
  TR Electronic CEH110M-00011
  Bộ mã hóa quay tuyệt đối TR Electronic CEV65M-10853
  Encoder TR Electronic CEH110M-00028
  TR Electronic CEV65M-10869
  Bộ mã hoá TR Electronic Encoder CEH110M-00045
  TR Electronic CEV65M-10904
  TR Electronic CEH110S-00003
  TR Electronic CEV65M-10928
  TR Electronic CEH582M-00010
  TR Electronic CEV65M-50042 TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic CEH582M-00027
  TR Electronic CEV65M-50208
  TR Electronic CEH582M-00046
  TR Electronic CEV65M-J-1024/4096-H01BB-M06YA/Y1
  TR Electronic CEH582M-10217
  TR Electronic CES65S-10003
  TR Electronic CMV58M-00117
  TR Electronic CES65S-10020
  TR Electronic CMV58S-00014
  TR Electronic CEV115M-01451 TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic CMV58S-00034
  TR Electronic CEV115M-10016
  Bộ mã hoá vòng quay TR Electronic CMW582M-00001
  TR Electronic CEV115M-10032
  Bộ mã hóa quay tuyệt đối TR Electronic CMW582M-00017
  TR Electronic CEV115M-10048
  TR Electronic CMW582M-00040
  TR Electronic CEV115M-10066
  TR Electronic CMW582M-00057
  TR Electronic CEV115S-10004
  TR Electronic CMW58M-00026
  TR Electronic CEV36S-00001
  TR Electronic CMW58M-00098
  TR Electronic CEV582M-00015 TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic COH110M-00005
  TR Electronic CEV582M-00031
  Bộ mã hóa quay lũy tiến TR Electronic IOV582-00054
  TR Electronic IEV582-00001
  TR Electronic IEV582-00003
  TR Electronic IEV582-00065
  TR Electronic IEH582-00001
  TR Electronic IEV58-00002
  Bộ mã hóa quay lũy tiến TR Electronic IEV582-00006
  TR Electronic 321-00329 TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic 321-00345
  TR Electronic 321-00363
  Bộ mã hóa tuyến tính TR Electronic 321-00379
  TR Electronic 321-00395
  Cảm biến TR Electronic 321-00412
  TR Electronic 321-00428
  TR Electronic 321-00445
  TR Electronic 321-00462
  Bộ mã hóa tuyến tính TR Electronic 321-00478
  TR Electronic 321-00494 TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  TR Electronic 321-00511
  Encoder TR Electronic 321-00527
  Cảm biến TR Electronic 321-00543
  TR Electronic 321-00559
  TR Electronic 321-00576
  Bộ mã hóa tuyến tính TR Electronic 321-00592
  TR Electronic 321-00608
  Định vị laze TR Electronic LAT 61 K 30 8 IUPN
  TR Electronic LAT 61 K 50 20 IUPN
  TR Electronic LAT 61 K 85 40 IUPN
  TR Electronic LAT 61 K 120 120 IUPN TR Electronic VietNam hotline: 0909.119.181 - Email: [email protected]
  Hãy liên hệ ngay Công ty TNHH Châu Thiên Chí để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí 24/7. TR Electronic VietNam – Hotline: 0909.119.181 – Email: [email protected]
   

Chia sẻ trang này